VaarbewijsBrielle.nl 
          VaarbewijsBrielle.nl

   

Inhoud cursus Vaarbewijs 1

Les1:
De manoeuvreer-eigenschappen van een schip
De veiligheid
 
Techniek

les 2:

Het berekenen van brughoogten en waterdieptes

Manoeuvreren
De betonning
De betekenis van het weerbericht

les 3:
Voorschriften
Lichten, geluidsseinen, verkeerstekens

les 4:
Verkeersregels:
De op de binnenwateren geldende reglementen: BPR, RPR.
De voorrangsregels

roerganger

Begin

Cursus VB1

Cursus VBA

Cursus Marifoon

Data

Kosten

Lokatie

Instructeur

Opgeven Contact

fokkelina

Links