VaarbewijsBrielle.nl 
          VaarbewijsBrielle.nl

   

Inhoud cursus Vaarbewijs 2

De regels voor het varen op de Westerschelde

Navigatie; koers en plaatsbepaling, het werken in de kaart

                                scheepspasser

Stromen en getijden
Enige kennis van GPS

Elementaire meteorologie

De op de binnenwateren geldende reglementen: SRW
Begin

Cursus VB1

Cursus VBA

Cursus Marifoon

Data

Kosten

Lokatie

Instructeur

Opgeven Contact

Boeken

Links